GDPR


Trygg hantering av dina personuppgifter

Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du som kund ska känna dig trygg med att lämna personuppgifter till oss.

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Det innebär att nuvarande bestämmelse avseende behandling av dina personuppgifter i allmänna avtalsvillkor upphävs.

Mycket är sig likt men kraven på hur vi får behandla dina personuppgifter skärps. GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU.

Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med kraven i GDPR.

Alsike Snickerifabrik AB och Alsike Köket

Åter till startsidan